Dokumenty uprawniające do ulg we wstępie do muzeów państwowych

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeów państwowych są m.in.:

1) legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta, a także legitymacja ucznia wydana przez konsula RP,

2) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula RP,

3) legitymacja emeryta - rencisty,

4) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

5) legitymacja służbowa przysługująca uprawnionym nauczycielom,

6) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki (tytułu): „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

7) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie,

8) dokument potwierdzający wiek,

9) inny dokument potwierdzający uprawnienie zagranicznych osób uprawnionych.

Natomiast dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych są:

1) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu: Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

2) legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,

3) legitymacje: Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS,

4) Karta Polaka,

5) dokument potwierdzający wiek.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności