Dokumenty stanu cywilnego na nowych wzorach

Jakich dokumentów dotyczy wprowadzona zmiana? Nowe wzory, dzięki Rozporządzeniu z 14.12. 2017 r. (wydanemu na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego), otrzymały m.in. odpisy zupełne i skrócone aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu w formie dokumentów elektronicznych.

Jak piszą projektodawcy w uzasadnieniu, wydanie nowego rozporządzenia przez Ministra Cyfryzacji związane jest z obowiązkiem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, zwanego dalej „eIDAS”.

Przepisy unijne wprowadziły termin „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”, który jest odpowiednikiem „bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu”. Ponadto na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego możliwe jest opatrzenie dokumentu „kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną”.

Ustawa o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (skierowana obecnie do podpisu Prezydenta) dostosowuje terminologię występującą w Prawie o aktach stanu cywilnego, konieczne stało się szybkie wydanie przepisów wykonawczych - stąd wejście w życie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji.

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 14.12.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2341) weszło w życie 15 grudnia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności