Dokumenty dotyczące zabytków – zmienione wzory

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1470 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 19.7.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie określa wzory dokumentów:

  •  oceny wskazującej czas powstania zabytku – załącznik nr 1;
  • wyceny zabytku – załącznik nr 2;
  • potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – załącznik nr 3.

Z rozporządzenia wynika też, że dokumenty te, ich wydruki i kserokopie mają format A4, a dla wzoru dokumentu:

  • oceny wskazującej czas powstania zabytku – ustala się odcień koloru żółtego o symbolu PANTONE 120 U, RGB 255/217/106, CMYK 0/8/66/0;
  • wyceny zabytku – ustala się odcień koloru zielonego o symbolu PANTONE 367 U, RGB 143/209/106, CMYK 42/0/74/0.

Utraciło tym samym moc rozporządzenie MKiDN z 18.2.2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 256).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności