Dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno-inżynierska

Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania odnośnie dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Obie grupy dokumentacji składają się z części tekstowej i graficznej i sporządza się je w postaci:

a) papierowej;

b) elektronicznej zapisanej na informatycznym nośniku danych, zabezpieczonej przed ingerencją w jej treść.

1. Omówienie przepisów

Do rozporządzenia dołączono, jako załączniki, następujące wzory dokumentów:

1) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego (zał. nr 1);

2) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (zał. nr 2);

3) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne źródła naturalnego (zał. nr 3);

4) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód leczniczych lub solanek (zał. nr 4);

5) karta informacyjna dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych (zał. nr 5);

6) karta informacyjna dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (zał. nr 6).

Do postępowań dotyczących dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich wszczętych i niezakończonych przed 30.12.2016 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Komentarz

Z art. 93 ustawy z 9.6.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.), wynika, że ww. dokumentację geologiczną:

1) przedkłada się właściwemu organowi administracji geologicznej w 4 egzemplarzach w postaci papierowej i w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej;

2) zatwierdza, w drodze decyzji, właściwy organ administracji geologicznej.

Jeżeli dokumentacja nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, wspomniany organ odmawia jej zatwierdzenia. Zmiany w dokumentacji dokonuje się przez sporządzenie dodatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności