Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przypomina, że można już składać podania o dofinansowanie dróg samorządowych w 2018 r. Zainteresowane podmioty mogą wysyłać swoje wnioski o wsparcie ze środków rezerwy subwencji ogólnej do 10.2.2018 r.

Pieniądze w ramach rezerwy zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich, czy też utrzymanie rzecznych przepraw promowych. Na wsparcie finansowe mogą również liczyć inwestycje z zakresu remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu .

Wspomniana rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. i tworzona jest w budżecie państwa. Środki z niej dzielone są według ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową.

Ważne
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwraca uwagę, że w bieżącym roku dofinansowanie o łącznej wartości 336 mln zł uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego.