Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres ferii zimowych

Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony na okres kolejnych 21 dni i wypłacany będzie w okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Świadczeniem objęta zostanie więc znaczna część przerwy ś‌wiątecznej oraz cały okres ferii zimowych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w 2021 roku wypłacany będzie na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że możliwość uzyskania zasiłku ograniczona będzie wiekiem dziecka.

O ile bowiem w przypadku choroby, zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi do 14 roku życia dziecka, o tyle w przypadku zamknięcia placówki oświatowej, rodzice mogą liczyć na zasiłek z ZUS jedynie w przypadku dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Z zasiłku można więc korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Wyjątek dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W tym przypadku, dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest do ukończenia przez dziecko:

  • 16 lat, w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
  • 18 lat, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24 lat, w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło:

www.zus.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności