Zgodnie z projektem nowego rozporządzenia, dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony na okres kolejnych 21 dni i wypłacany będzie w okresie od 28 grudnia 2020 roku do 17 stycznia 2021 roku. Świadczeniem objęta zostanie więc znaczna część przerwy ś‌wiątecznej oraz cały okres ferii zimowych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w 2021 roku wypłacany będzie na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że możliwość uzyskania zasiłku ograniczona będzie wiekiem dziecka.

O ile bowiem w przypadku choroby, zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi do 14 roku życia dziecka, o tyle w przypadku zamknięcia placówki oświatowej, rodzice mogą liczyć na zasiłek z ZUS jedynie w przypadku dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Z zasiłku można więc korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Wyjątek dotyczy dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W tym przypadku, dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest do ukończenia przez dziecko:

  • 16 lat, w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności,
  • 18 lat, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 24 lat, w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło:

www.zus.pl