Dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-stka”

Nabycie prawa do „trzynastki”

Warunkiem nabycia prawo do pełnego świadczenia jest przepracowanie u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który pracował krócej niż rok, jednak nie mniej niż 6 miesięcy, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Warunku minimum 6 miesięcy pracy nie muszą spełnić m.in. pracownicy korzystający z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, powołani do pełnienia służby wojskowej, czy odchodzący na emeryturę.

Prawo do trzynastki wyłącza:

  • nieusprawiedliwiona nieobecność trwająca dłużej niż 2 dni,
  • stan nietrzeźwości w pracy,
  • kara dyscyplinarną wydalenia z pracy,
  • dyscyplinarne zwolnienie pracownika.

Wysokość „trzynastki”

Pełną trzynastą pensję stanowi 8,5% kwoty wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego. W 2020 roku to 8,5% wynagrodzenia za 2019 rok. Do podstawy naliczania świadczenia zalicza się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Trzynasta pensja naliczana jest proporcjonalnie do okresu pracy. Nie przysługuje za okresy nieświadczenia pracy. Zatem za okres urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, czy rodzicielskiego trzynastka nie jest naliczana, chociaż okres taki eliminuje warunek nabycia prawa do świadczenia w postaci minimum 6 miesięcy pracy.

Termin wypłaty

„Trzynastka” wypłacana jest raz w roku w terminie do końca marca, za poprzedni rok.

„Trzynastka” dla nauczycieli

Odrębne zasady nabywania prawa dotyczą nauczycieli szkół publicznych. I tak:

  • 3/4 nowo zatrudnionych nauczycieli (od 1.9.) nie dotyczy warunek przepracowania minimum 6 miesięcy w placówce,
  • 3/4 prawo do trzynastki ustala się odrębnie w każdej placówce, z którą nauczyciela wiąże stosunek pracy. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności