Dodatki dla ratowników medycznych w podstawowych, specjalistycznych oraz lotniczych zespołach ratownictwa medycznego

Przepisy ustawy z 17.11.2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2120) zmieniają przepisy DziałLeczU.

Ustawa wprowadza dodatek za każdą godzinę pracy w wysokości 30% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego dla ratowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowych, specjalistycznych jak również w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego. W przypadku ratowników medycznych zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, np. umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwało w wysokości 30% stawki godzinowej wynikającej z umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę. Uzupełnić należy, że do powyższej stawki godzinowej nie wlicza się dodatków przysługujących członkowi zespołu ratownictwa medycznego. 

Ustawa jest istotna dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego ze względu na ustawowy obowiązek wypłacenia dodatku dla ratowników medycznych. 

Ważne

Ustawa weszła w życie z dniem 9.12.2021 r., z wyjątkiem art. 4 ustawy, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1.10.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności