Dodatek za wychowawstwo w szkole dla dorosłych

Dodatek przysługuje, jeżeli nauczyciel wykonuje dodatkowe zadania związane z powierzoną funkcją.

Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym i z tego względu przysługuje nauczycielowi wówczas, gdy jest to uzasadnione zwiększonym zakresem obowiązków, wykonywaniem dodatkowych zadań.

Orzecznictwo
W wyroku z 24.10.2007 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (II SA/Go 580/07) stwierdził, że tylko nauczyciel wykonujący dodatkową (poza nauczaniem określonego przedmiotu) funkcję wychowawcy klasy ma prawo otrzymać dodatek funkcyjny.

Zakres zadań nauczyciela wychowawcy określa statut – stosownie do zapisu art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Jeżeli zatem, opiekun w liceum dla dorosłych spełnia powyższe warunki – wówczas należy przyjąć, że spełnia przesłanki do uzyskania dodatku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności