Dobiegają końca prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Nowe przepisy wymuszą dostosowanie się do szczegółowych wymagań w zakresie magazynowania odpadów przez ponad 100 tys. podmiotów prowadzących w kraju działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów. Największy udział w tej grupie podmiotów stanowią wytwórcy odpadów, którzy prowadzą gospodarkę odpadami bez regulacji w formie decyzji administracyjnej, określającej m.in. warunki magazynowania odpadów. Pozostali legitymują się pozwoleniami zintegrowanymi, pozwoleniami na wytwarzanie odpadów, zezwoleniami na ich zbieranie lub przetwarzanie - obejmującymi kwestie miejsca i sposobu magazynowania odpadów formułowane dotychczas, nawet dla tego samego rodzaju odpadów, w bardzo różny sposób. Co ważne, jeżeli przed dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia wymagania dotyczące sposobu magazynowania odpadów zostały określone w decyzji administracyjnej, są one wiążące dla posiadacza odpadów, nawet jeżeli odbiegają od wymagań określonych w rozporządzeniu.

Przepisy określające szczegółowe warunki magazynowania odpadów będą miały wpływ także na tworzoną w Polsce sieć miejsc wyznaczonych do przetrzymywania pojazdów z ładunkiem odpadów zatrzymanych w trakcie kontroli.

Przepisy projektowanego rozporządzenia powinny być stosowane równolegle z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.2.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 296).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności