Do wniosku o wpis hipoteki przymusowej musi być załączony akt notarialny

Stan faktyczny

W związku z problemami finansowymi dewelopera została udzielona mu wysoka pożyczka. Firma udzielająca pożyczki złożyła wcześniej wniosek o wpis hipoteki przymusowej. Dysponując umową notarialną firma uzyskała dla niej klauzulę wykonalności w sądzie, ale dopiero po złożeniu wniosku o wpis hipoteki. Referendarz odrzucił jednak wniosek o wpis, mimo dosłania w późniejszym terminie wspomnianego aktu notarialnego do sądu.

W ocenie Sądu Najwyższego

Zgodnie z art. 6262 § 3 i § 31 ustawy z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.), do wniosku o wpis należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej, a do wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie tytułu wykonawczego, należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego.

Z kolei w myśl art. 29 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.), wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu - od chwili wszczęcia tego postępowania.

Ważne
Aby wpis był skuteczny, musi posiadać w chwili jego składania do sądu wszystkie stosowne załączniki - dokumenty będące podstawą wpisu.

Nie można uwzględnić wniosku bez wymaganych załączników. Jak bowiem wskazał SN w uzasadnieniu postanowienia z 9.9.2016 r. (sygn. V CSK 81/16), jedynie dokument istniejący w dniu złożenia wniosku i dołączony do niego może być brany pod uwagę. Jeżeli dokumentu takiego nie ma, to nie ma podstaw do dokonania wpisu przez sąd wieczystoksięgowy. Jak wskazał SN, sąd rozpoznając wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej, bada wniosek jedynie od strony formalnej, a zatem musi więc badać także dokumenty dołączone do wniosku w dniu jego złożenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności