Do przedsiębiorców w poważnych tarapatach trafi 120 mln złotych

Nowe przepisy mają pomagać firmom, które mimo wcześniejszego wsparcia w dalszym ciągu są w poważnych kłopotach. Ustawa zakłada trzy mechanizmy pomocowe. Pierwszy to pożyczka na ratowanie, udzielana na maksymalnie sześć miesięcy - te pieniądze mają posłużyć na utrzymanie we wnioskowanym okresie podstawowej działalności operacyjnej przedsiębiorcy. Przedsiębiorca sam, we wniosku, będzie określał kwotę, jaka jego zdaniem jest niezbędna, żeby uratować jego firmę, a podmiot udzielający wsparcia będzie ją weryfikował. Pieniądze co do zasady nie mogą być wydane na nabywanie aktywów lub rozszerzenie działalności.

Jeżeli pierwsza pomoc okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę i przedłużyć spłatę do 18 miesięcy.

Trzeci mechanizm, przewidziany w ustawie to wsparcie restrukturyzacyjne na maksymalnie 18 miesięcy. Jeśli wcześniej przedsiębiorca dostał pieniądze na ratowanie, to okres udzielenia pomocy na restrukturyzację odpowiednio się skraca. Ta pożyczka ma pomóc w usunięciu przyczyn ponoszonych strat, dlatego żeby uzyskać pieniądze, trzeba przedstawić spójny, wykonalny i dalekosiężny plan restrukturyzacji (np. podniesienie wydajności, wycofanie się z działalności przynoszącej straty, podniesienie konkurencyjności, rozszerzenie działalności na nowe rejony).

Pomoc na restrukturyzację nie może być za duża – ma być ograniczona do minimum niezbędnego do przywrócenia przedsiębiorcy długoterminowej rentowności

Wnioski o uzyskanie wsparcia można składać do Agencji Rozwoju Przemysłu.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności