Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 2 mld zł na ekologiczne inwestycje, w tym 1 mld zł na poprawę jakości powietrza. O środki można ubiegać się w ramach programów „Poprawa jakości powietrza” oraz „Sokół”.

Środki pochodzące z NFOŚiGW przeznaczone są głównie dla przedsiębiorców. Szczegółowe informację znajdują się na stronie NFOŚiGW. Można je uzyskać w ramach dwóch programów:

1. Program „Poprawa jakości powietrza”

W ramach tego programu można uzyskać wsparcie w dwóch obszarach:

1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych – zakłada wspieranie m.in. takich inwestycji, jak budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej. O środki mogą ubiegać się przedsiębiorcy, a budżet konkursu wynosi 500 mln zł. Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 8.8. do 16.12.2016 r.

2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie – obejmuje finansowanie termomodernizacji, przede wszystkim budynków o szczególnym znaczeniu (np. obiekty zabytkowe, muzea, hospicja, akademiki, obiekty prowadzące działalność leczniczą). Budżet konkursu wynosi 500 mln zł. Nabór rozpoczął się 1.8. i potrwa do 30.12.2016 r.

2. Program „Sokół”

Program Sokół jest skierowany do przedsiębiorców. Mogą oni ubiegać się o wsparcie m.in. na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych, które mają służyć ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko . Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wnioski można składać do 30.11.2016 r.