Do kiedy muszą zostać zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami?

Podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi ma miejsce w wojewódzkich planach gospodarki odpadami (art. 35 ust. 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach; t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.; dalej: OdpadyU). Zaliczenie gminy do jednego konkretnego regionu nie oznacza jednak, że jest to stan nieodwracalny. W praktyce okazało się bowiem, że obecne podziały nie zawsze odpowiadają występującym w terenie uwarunkowaniom faktycznym. Zarówno dla podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jak i gmin odpowiedzialnych za zorganizowanie systemu ich odbierania istotne jest ustalenie, w jakim regionie gospodarki odpadami się znajdują.

Ważne

Minimalne kryteria wyznaczania regionów gospodarki odpadami komunalnymi to:

1) obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, o których mowa w art. 35 ust 6 OdpadyU;

2) obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.

Jeżeli w konkretnym przypadku występują przesłanki uzasadniające zmianę granic regionów, to zarówno:

1) gminy wchodzące w skład poszczególnych regionów, jak i

2) podmioty eksploatujące instalacje

– mogą występować z taką inicjatywą do sejmików województwa, wskazując jakie przesłanki za tym przemawiają. Należy też sprawdzić, czy w proponowanym kształcie nowe regiony będą spełniały minimalne wymagania formalne.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności