W wyroku w sprawie C-335/19 Trybunał wskazał, że przepisy polskiej VATU przewidujące zakaz skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy:

1) dłużnik jest w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnych;

2) dłużnik nie jest zarejestrowany dla celów VAT,

3) wierzyciel nie jest zarejestrowany dla celów VAT

– nie są zgodne z dyrektywą 2006/112/WE. Takie rozstrzygniecie daje podatnikom (wierzycielom) możliwość zastosowania z ulgi na złe długi bez konieczności zaistnienia tych dodatkowych warunków wynikających z polskiej VATU. Zatem podatnicy, którzy wcześniej nie skorzystali z ulgi na złe długi, gdyż nie spełniali powyższych warunków, mogą zwrócić się teraz o nadpłatę i odzyskanie VAT w wyniku skorzystania z ulgi na złe długi.

Termin na złożenie wniosku o nadpłatę po orzeczeniu TSUE, co do zasady, wynosi 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i a zatem upływa 7 stycznia 2021 r. (wynikajacy z wyliczenia termin 6 stycznia jest dniem świątecznym.). Złożenie wniosku do tego terminu pozwoli wierzycielom odzyskać nadpłatę w VAT, wynikłą z nieskorzystania z ulgi na złe długi (wskutek zastosowania się do krajowych przepisów) wraz z pełnym oprocentowaniem (przysługującym od dnia zapłaty podatku, do dnia jego zwrotu).