Do 7.1.2021 r. można złożyć wniosek o zwrot VAT związany z ulgą na złe długi w VAT

W wyroku w sprawie C-335/19 Trybunał wskazał, że przepisy polskiej VATU przewidujące zakaz skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy:

1) dłużnik jest w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnych;

2) dłużnik nie jest zarejestrowany dla celów VAT,

3) wierzyciel nie jest zarejestrowany dla celów VAT

– nie są zgodne z dyrektywą 2006/112/WE. Takie rozstrzygniecie daje podatnikom (wierzycielom) możliwość zastosowania z ulgi na złe długi bez konieczności zaistnienia tych dodatkowych warunków wynikających z polskiej VATU. Zatem podatnicy, którzy wcześniej nie skorzystali z ulgi na złe długi, gdyż nie spełniali powyższych warunków, mogą zwrócić się teraz o nadpłatę i odzyskanie VAT w wyniku skorzystania z ulgi na złe długi.

Termin na złożenie wniosku o nadpłatę po orzeczeniu TSUE, co do zasady, wynosi 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i a zatem upływa 7 stycznia 2021 r. (wynikajacy z wyliczenia termin 6 stycznia jest dniem świątecznym.). Złożenie wniosku do tego terminu pozwoli wierzycielom odzyskać nadpłatę w VAT, wynikłą z nieskorzystania z ulgi na złe długi (wskutek zastosowania się do krajowych przepisów) wraz z pełnym oprocentowaniem (przysługującym od dnia zapłaty podatku, do dnia jego zwrotu).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności