Do 31 października 2020 r. korzystający ze zwolnienia z opłacania składek ZUS muszą złożyć deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne

Ze zwolnienia ze składek ZUS za okres lipiec, sierpień, wrzesień 2020 – mogą skorzystać tylko określone branże: turystyczna, hotelarska, obsługa targów i konferencji. Szczegółowy wykaz tych branż został wymieniony w art. 31zo ust. 8 ustawy o zwalczaniu Covid -19.

Aby skorzystać ze zwolnienia łącznie trzeba spełnić następujące warunki: prowadzić przeważającą działalność ww. zakresie, do 30 czerwca 2020 r. być zgłoszonym jako płatnik składek, uzyskać z tej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek przychód niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku, złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS najpóźniej do 31 października 2020 r., złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek (druk RDZ-B).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony do ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Oprócz tego trzeba złożyć informację o sytuacji ekonomicznej, w której należy podać: (1) wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami; (2) datę utworzenia; (3) formę prawną; (4) informacje o pomocy na ratowanie, której podmiot nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację której nadal podlega; (5) informację o otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności