Ze zwolnienia ze składek ZUS za okres lipiec, sierpień, wrzesień 2020 – mogą skorzystać tylko określone branże: turystyczna, hotelarska, obsługa targów i konferencji. Szczegółowy wykaz tych branż został wymieniony w art. 31zo ust. 8 ustawy o zwalczaniu Covid -19.

Aby skorzystać ze zwolnienia łącznie trzeba spełnić następujące warunki: prowadzić przeważającą działalność ww. zakresie, do 30 czerwca 2020 r. być zgłoszonym jako płatnik składek, uzyskać z tej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek przychód niższy o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019 roku, złożyć deklaracje rozliczeniowe ZUS najpóźniej do 31 października 2020 r., złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek (druk RDZ-B).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony do ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Oprócz tego trzeba złożyć informację o sytuacji ekonomicznej, w której należy podać: (1) wielkość podmiotu (mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, inny przedsiębiorca), powiązanie z innymi przedsiębiorcami; (2) datę utworzenia; (3) formę prawną; (4) informacje o pomocy na ratowanie, której podmiot nie spłacił, lub pomoc na restrukturyzację której nadal podlega; (5) informację o otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii Covid-19.