Do 31 maja informacja o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym ma być w ZUS

Podmiot zatrudniający to pracodawca, zleceniodawca oraz inny płatnik składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę – właściwa jednostka organizacyjna. Na nim spoczywa obowiązek przekazania informacji po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego przez zatrudnioną u niego osobę pobierającą świadczenie (zasiłek) przedemerytalny w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Rok rozliczeniowy to okres od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku.

Nie ma oficjalnego formularza ani pomocniczego wzoru zawiadomienia. Na podstawie przepisów przyjmuje się, że powinno ono zawierać:

  • dane identyfikacyjne podmiotu zatrudniającego, 
  • dane identyfikacyjne osoby zatrudnionej,
  • okres, w którym przychód (wynagrodzenie) z pracy zarobkowej był osiągnięty,
  • wysokość uzyskanych w tym okresie zarobków łącznie i w rozbiciu na poszczególne miesiące, 
  • pieczęć i podpis osoby upoważnionej do przygotowania informacji. 


Podmiot zatrudniający ustala roczne przychody z pracy zarobkowej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne jako przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnia także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności