Do 31 lipca 2022 roku obowiązek raportowania partycypacji w PPE

Nowelizacja ustawy o PPE weszła w życie 1 lipca, zgodnie z jej treścią pracodawcy nie będą już mieli obowiązku składania rocznej informacji o funkcjonowaniu PPE do KNF. Od 2023 r., czyli od informacji za 2022 r. Realizacja tego obowiązku będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE, które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe. To oznacza, że pracodawcy prowadzący PPE nie będą już mieli obowiązku przekazywania informacji rocznej dotyczącej prowadzenia programu, składanej do KNF do 1 marca każdego roku.

Nowy obowiązek raportowania poziomu partycypacji w PPE

Po raz pierwszy obowiązek raportowania poziomu partycypacji w PPE pracodawcy będą mieli obowiązek w tym miesiącu, według stanu na dzień 1.7.2022 r. Pracodawcy, którzy prowadzą PPE, będą przekazywali Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie uczestników programu oraz liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i według stanu na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym, czyli poziomu partycypacji w PPE.

Wskazane dane będą niezbędne do zweryfikowania czy poziom partycypacji w PPE uprawnia pracodawca do korzystania ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. PFR sprawdzi, czy pracodawcy prowadzący PPE i nie posiadający PPK spełniają ustawowe przesłanki uprawniające ich do niewdrażania PPK. Wśród tych przesłanek jest m.in. zapewnienie partycypacji w PPE na poziomie co najmniej 25% (art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Ważne

Oświadczenie pracodawcy będzie musiało zostać przekazane w postaci papierowej albo elektronicznej odpowiednio do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym. W praktyce to oznacza, że już do 31.7.2022 r. pracodawcy prowadzący PPE będą mieli po raz pierwszy obowiązek przekazania do PFR danych dotyczących poziomu partycypacji w PPE, kolejna taka weryfikacja i raportowanie będzie miało miejsce w styczniu 2023 r.

Specjalny formularz do przesyłania danych

Informacje, które przekazuje PFR wskazują, że do przesłania danych dotyczących partycypacji w PPE zostanie przygotowany specjalny formularz na stronie PFR. Pracodawcy, którzy prowadzą PPE powinni zostać o tym poinformowani bezpośrednio, natomiast obecnie nie ma jeszcze szczegółowych informacji w tym zakresie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności