Do 31.8.2023 r. przedłużono możliwość korzystania z obiektów niespełniających wymogów w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy

Ustawa z 8.6.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383) zawiera kolejne rozwiązania legislacyjne ukierunkowane na rozszerzenie możliwości zakwaterowania obywateli Ukrainy przybyłych do RP w związku z konfliktem zbrojnym. Mianowicie nowelizacji poddano art. 12a PomocUkrainaU w zakresie ust. 1. Jego dotychczasowe brzmienie było następujące:

Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. tymczasowe wykorzystanie obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:

1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

2) bezpieczeństwa pożarowego;

3) higieny, zdrowia i środowiska.

(…)

Natomiast wspomniana nowelizacja modyfikuje treść ww. regulacji w zakresie czasokresu obowiązywania, jak bowiem wynika z wersji po nowelizacji

Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. tymczasowe wykorzystanie oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych,
przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie

(…)

Zatem, z zestawienia powyższych regulacji prawnych wynika, że możliwość kwaterowania ww. osób w obiektach niespełniających wskazanych wymogów prawnych została przedłużona o 1 rok, do 31.8.2023 r. Jest to bardzo ważna informacja, m.in. w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, na których spoczywa główny ciężar zapewnienia zakwaterowania ww. osobom. W zasobach samorządów znajdują się bowiem różnego rodzaju nieruchomości, w przeważającej większości spełniające powyższe kryteria. Jednak występują również i takie nieruchomości, które ich nie spełniają. W konsekwencji, takie rozwiązanie prawne jest wyjątkowe w kontekście gospodarowania mieniem samorządowym, które z zasady spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne.

Podsumowując, nowelizacja specustawy oraz innych ustaw przedłużyła niektóre formy wsparcia osób pochodzenia ukraińskiego, w tym poprzez umożliwienie korzystania z mienia np. samorządowego niespełniającego omawianych wymogów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności