Do 31.3.2022 r. będą wypłacane dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

31.3.2022 r. to graniczny termin wypłat wprowadzony od 16.12.2021 r. z mocą wsteczną od 30.6.2021 r. na mocy ustawy zmieniającej z 2.12.2021 r. do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). Obowiązuje wobec:

  • dofinansowania wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g, art. 15ga i art. 15gg specustawy zarówno wtedy, gdy wnioski o jego przyznanie zostały rozpatrzone, jak i nierozpatrzone do 30.6.2021 r. (dodane do art. 15gh ust. 3 i 4 specustawy),
  • wsparcia (dofinansowanie do kosztów wynagrodzenia pracowników i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pożyczki) przyznawanego przez starostę w trybie art. 15zzb-15zze i art. 15zze2 specustawy (dodane do art. 31zzn ust. 3 i 4 specustawy). 

Kolejny nowy obszar w specustawie to kontrole pracodawców, którzy otrzymali dofinansowanie na mocy art. 15g lub art. 15gg specustawy. Kontrolerzy z wojewódzkiego urzędu pracy mogą się u nich pojawić albo wezwać ich do urzędu w trakcie pobierania wsparcia na ochronę miejsc pracy oraz 3 lat po zakończeniu tego okresu. 

Zmieniły się ponadto zasady zwrotu pomocy finansowej.

Zasady zwrotu dofinansowania do wynagrodzeń od 16.12.2021 r. 

Zakres zwrotu

Przyczyny zwrotu dofinansowania przyznanego w trybie art. 15gg specustawy

Przyczyny zwrotu dofinansowania przyznanego w trybie art. 15gga specustawy

Całość środków

Pozyskanie dofinansowania wbrew wymaganiom art. 15gg specustawy lub niepodanie się kontroli

Złożenie nawet jednego wymaganego zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym, niesporządzenie wykazu pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie na dzień jego złożenia, niepoddanie się kontroli

Niewykonanie obowiązków związanych z rozliczeniem dofinansowania w dodatkowym terminie 30 dni od otrzymania wezwania w tej sprawie

Proporcjonalna część środków 

Złamanie zakazu wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania na niego dofinansowania 

Złamanie zakazu wypowiadania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania na niego dofinansowania

Nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania, pobranie go nienależnie lub w zawyżonej wysokości
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności