Do 30 września można składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek

Zwolnienie dla sklepików szkolnych

Jeśli przedsiębiorca na 30 września 2020 r. miał rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD 47.11.Z lub 47.19, może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. Wniosek (RDZ-SK) może przekazać tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS do 30 września 2021 r. Pozostałe warunki skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek są następujące:

  • przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.,
  • pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że przedsiębiorca przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów był związany umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności, której kod PKD podał w pierwszej części wniosku RDZ-SK,
  • przedsiębiorca złożył deklaracje rozliczeniowe za wnioskowany okres zwolnienia do 30 kwietnia 2021 r., chyba że był zwolniony z obowiązku ich składania.

Zwolnienie dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Do 30 września wniosek (RDZ-M) o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. może również złożyć przedsiębiorca, który świadczył usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek przedsiębiorca musi także spełnić następujące warunki:

  • był zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
  • przychód z przeważającej działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składa wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.,
  • złożył dokumenty rozliczeniowe za miesiące wskazane we wniosku RDZ-M do 31 października 2021 r., chyba że był zwolniony z obowiązku ich składania.

Źródło:

zus.pl




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności