Do 25 lutego 2021 r. należy dokonać rocznej korekty VAT naliczonego

Po zakończeniu 2020 roku, należy wyliczyć rzeczywistą proporcję sprzedaży za ten rok, będzie ona wstępną proporcją na rok następny.

Rozliczenia korekty rocznej VAT naliczonego dokonuje się w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – za ostatni okres rozliczeniowy. Zatem podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie powinni za 2020 r. rozliczyć roczną korektę w deklaracji za miesiąc styczeń 2021 r. – składanej do 25.2.2021 r., natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie powinni rozliczyć korektę w deklaracji za pierwszy kwartał 2021 r. – składanej do 26.4.2021 r. (25 kwietnia – niedziela).

Warto przypomnieć, że rocznej korekty VAT naliczonego dokonuje się wyłącznie w stosunku do:

1) towarów niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, wykorzystywanymi w działalności gospodarczej,
2) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł.

Jeśli środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przekraczają wartość 15 000 zł, okresy korekty wynoszą:

1) 5 lat – dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, innych niż nieruchomości i prawo wieczystego użytkowania gruntów,
2) 10 lat – dla nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Roczna korekta VAT w JPK_V7M/JPK_V7K

Do korekty za cały rok posłużyć należy się plikiem JPK_V7M/JPK_V7K, mimo jego wprowadzenia w drugiej części roku. W celu ujęcia rocznej korekty (oraz ewentualnych innych korekt) w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT należy sporządzić dokument wewnętrzny z oznaczeniem „WEW”.

W części deklaracyjnej kwoty korekty rocznej wpisuje się w takich samych wartościach jak wykazane w części ewidencyjnej w polach:

P_44 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wykazana w K_44 (pole opcjonalne), w przypadku braku kwot do korygowania – pole pozostaje puste;

P_45 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_45 (pole opcjonalne), w przypadku braku kwot do korygowania pole pozostaje puste.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności