Ministerstwo wyjaśnia, że e-faktura: będzie to ustandaryzowana forma dokumentu, przejrzysta i czytelna dla wszystkich użytkowników. Podatnicy, wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

W pierwszej fazie wdrażania e-faktury, przedsiębiorcy będą z niej korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. W 2023 r. korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne.

W ocenie ministerstwa, e-faktura przyniesie wiele udogodnień dla podatników, tj.:

  1. bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów;  
  2. przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy ministerstwa, będzie pewność, że faktura trafiła do kontrahenta;
  3. wygodę: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca;
  4. standaryzację: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach będzie łatwiejsze.

W projekcie ustawy zmieniającej VATU, Ministerstwo Finansów przygotowało regulacje zasad wystawiania, posługiwania się i przechowywania e-faktury. Uwagi i opinie do tego projektu można zgłaszać w ramach konsultacji publicznych na adres: [email protected]

Więcej informacji znajduje się na stronie gov.pl: Konsultacje podatkowe – struktura e-faktury