Do 1.12.2019 r. część podmiotów musi zaktualizować przedmiot swojej działalności w KRS

Zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.; dalej: KRSU), w dziale 3 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zamieszcza się przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ale nie więcej niż 10 pozycji, w tym ma być jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Przepis ten w podanym brzmieniu obowiązuje od 1.12.2014 r., a jego treść zmieniła ustawa z 26.6.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161; dalej: nowelizacja). Z art. 9 ust. 2 nowelizacji wynika, że podmioty wpisane do KRS mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do nowej treści art. 40 pkt 1 KRSU, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji, czyli właśnie do 1.12.2019 r. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu KRS-ZM. Opłatę stałą w kwocie 250 zł pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców - art. 55 ust. 1 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 785 ze zm.). Przy czym, co do opłat, to trzeba pamiętać, że wyniosą one:

- wniosek złożony papierowo lub online na portalu PDI to koszt wspomnianych 250 zł;

- wniosek złożony online przez S24 (dotyczy spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z o.o.) to koszt 200 zł;

- opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) i ogłoszenie o wpisie do KRS to koszt 100 zł (niezależnie od trybu złożenia wniosku);

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w MSiG można zapłacić:

- bezgotówkowo w systemie S24 (system przekieruje do e-Płatności, co umożliwi dokonanie przelewu ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą);

- e-znakami opłaty sądowej (wnioski papierowe);

- przelewem (PDI i wnioski papierowe);

- gotówką w kasie sądu (PDI i wnioski papierowe).

Ponadto możesz przelać pieniądze na konto sądu.

(więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zmiany-w-firmie/chce-zmienic-dane-firmowe/proc_306-zmiana-danych-w-krs).

Co do zasady, w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców KRS lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Wezwania sąd dokonuje pod rygorem zastosowania grzywny, którą może ponawiać (art. 24 KRSU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności