Dłuższy termin na zdanie egzaminu dla osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień oraz inne zmiany

Zmiany wynikają z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493). Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii zawieszono i wydłużono o kolejne 12 miesięcy termin przystąpienia do egzaminu dla osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.
Należy zauważyć, że ustawa umożliwia także przeprowadzenie na odległość kontrolnego sprawdzenia faktów (z uwzględnieniem jednak bezpośredniego przekazu obrazu i dźwięku, z wyłączeniem obowiązku okazywania legitymacji służbowej kontrolowanemu oraz wpisu do książki kontroli), m.in. co do spełnienia warunków dotyczących obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz kontroli m.in nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem, przywozem, dystrybucją i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności