Dłuższe terminy składania wniosków do programów „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Wnioski w ramach programów „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8.1.2021 r. (wcześniej do 31.12.2020 r.). Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z programów wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do 29.1.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 12.2.2021 r.

W ramach obu programów gmina/powiat może liczyć na wsparcie finansowe w wysokości nawet do 100 proc. kosztów realizacji usługi.

Programy są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Budżet programu „Opieka wytchnieniowa” w edycji 2021 to 50 mln zł, a budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w edycji 2021 – 80 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności