Zwiększenie limitu pieluchomajtek z 60 do 90 sztuk na miesiąc, możliwość częstszego wymieniania wózków inwalidzkich w przypadkach uzasadnionych medycznie i nowe wyroby dla cukrzyków przewiduje projekt nowelizacji w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Pacjenci nie są z nich jednak w pełni zadowoleni.

W uwagach zgłoszonych w konsultacjach publicznych Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych (MSOON) przyznaje, że wszystkie propozycje resortu zdrowia poprawiają obecny stan prawny, jednak „w żadnym stopniu nie załatwia podstawowych uwag środowisk osób niepełnosprawnych dotyczących zaopatrzenia w wyroby medyczne, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych”. I krytykuje brak wprowadzenia postulowanych od wielu lat wypożyczalni wybranych wyrobów medycznych. To rozwiązanie stosowane w wielu krajach bardziej rozwiniętych – argumentują. Podkreślają też, że zmniejszenie limitu czasowego użytkowania wózków nie rozwiąże problemu wózków inwalidzkich, bo przyczyną ich marnej jakości jest zbyt niski limit cenowy. „A brak jakiejkolwiek możliwości serwisowania powoduje,

że nawet cztery lata jest zbyt długim okresem ich użytkowania” – twierdzi MSOON.

Podobny problem występuje, zdaniem MSOON, w przypadku pieluchomajtek. Choć zmianę liczby pieluch z 60 do 90 na miesiąc pacjenci postulowali od dawna, nie ma ona, ich zdaniem, większego sensu, bez jednoczesnego podwyższenia limitu cenowego. Zwiększenie liczby środków w ramach limitu możliwy będzie w przypadku tych tańszych, mniej chłonnych. Ucierpią najbardziej potrzebujący – chorzy obłożnie czy poruszający się na wózkach inwalidzkich.

Na nierówne traktowanie chorych wskazuje natomiast Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą „Słodka Jedynka”. Chwali refundację środków dla młodych diabetyków z cukrzycą typu 1, ale ubolewa, że w treści projektu zabrakło miejsca dla wszystkich pacjentów, którzy walczą z cukrzycą za pomocą penów. Argumentuje, że chorym na cukrzycę typu 2 resort zdrowia oferuje wyłącznie „częściowo refundowaną insulinę, paski do glukometrów i od czasu do czasu darmowe peny”. Zdaniem „Słodkiej Jedynki” narusza to art. 32 pkt 1 konstytucji mówiący o równym traktowaniu obywateli.

etap legislacyjny:konsultacje publiczne