Deweloper oblicza cenę za lokal według rzeczywistego metrażu

Jeżeli faktyczna powierzchnia lokalu sprzedanego konsumentowi jest mniejsza od powierzchni wskazanej w umowie rezerwacyjnej, to zachodzą podstawy do obniżenia ceny tego lokalu, choćby w umowie zapisano inaczej. Powodowie mogą więc domagać się od dewelopera zwrotu części ceny za lokal, skoro pojawiła się na ich niekorzyść różnica w metrażu (wyr. SA z 3.4.2017 r., I ACa 1465/15).

Powodowie domagali się usunięcia przez dewelopera wad kupionego mieszkania (m.in. usunięcia źródła przecieków wody do lokalu), a nadto zapłaty odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

Sąd I instancji uznał żądanie pozwu za częściowo zasadne. Przyjął jednak, że powodowie zawierając tę umowę wiedzieli, że ostateczny obmiar lokalu będzie dokonany po jego wykończeniu i może się różnić od założonego. Różnica w wielkości lokalu nie przekroczyła 3%. Z tego też względu sąd uznał, że zgodnie z zawartą umową powodowie nie mają podstaw do formułowania w tym zakresie roszczeń finansowych względem dewelopera. Powodowie wnieśli apelację.

Ważne
Przyjęcie w umowie „granicy błędu” na poziomie 3% nie jest rażącym naruszeniem praw nabywcy. Jednakże zapis, zgodnie z którym podstawą obliczenia ceny ma być powierzchnia lokalu określona w projekcie, a nie powierzchnia rzeczywista, stanowi niedozwoloną klauzulę umowną . Powierzchnia lokalu otynkowanego jest zawsze mniejsza niż nieotynkowanego, z uwagi na grubość tynku. W praktyce zatem powierzchnia lokalu wykazywana w akcie notarialnym sprzedaży zawsze okazuje się mniejsza od powierzchni wyliczonej w projekcie (wyr. SA z 3.4.2017 r., I ACa 1465/15).

Sąd uznał, że apelacja powodów w zakresie dotyczącym omawianego roszczenia była zasadna i zasądził od dewelopera wyrównanie różnicy powierzchni lokalu w formie pieniężnej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności