W odpowiedzi na pismo przyznano, że w terminach 27-30 kwietnia br. występowały problemy z dostępem do usług: PUE ZUS oraz Interaktywny Płatnik Plus.

Jednocześnie poinformowane o braku możliwości przedłużenia dla płatników składek terminów na złożenie wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2020 r., styczeń 2021 r. i luty 2021 r.

Departament Obsługi Klientów ZUS przypomniał jednocześnie o możliwości składania odwołania od decyzji ZUS, przez płatników, których wnioski zostały odrzucone np. z powodu nie złożenia ich w terminie. Jednocześnie podkreślono, że każde odwołanie zostanie zbadane przez ZUS i jeśli faktycznie przekroczenie terminu zostanie spowodowane trudnościami technicznymi, na które płatnik nie miał wpływu, reklamacja taka zostanie uznana, a wniosek rozpatrzony będzie na korzyść klienta.

Pełną treść pisma SKwP wraz z odpowiedzią ZUS można znaleźć na stronie SKwP.

Źródło: https://skwp.pl/aktualnosc/otrzymalismy-odpowiedz-z-zus-na-pismo-do-prezes-gertrudy-uscinskiej-wyslane-30-kwietnia-br/