Deklaracje i informacje podatkowe

Czego dotyczyTermin złożeniaGdzie i komu przekazać
PIT-4R

W PIT-4R należy wykazać m.in.:

  1. liczbę podatników i wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc roku podatkowego ze stosunku pracy;
  2. zaliczki na podatek, pobrane od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 PDOFizU;
  3. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe potrącanie zaliczek, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej
do końca stycznia następnego roku w razie zaprzestania przez tych płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalnościpłatnicy mają obowiązek przesłać deklarację PIT-4R do właściwego urzędu skarbowego – ze względu na swoją siedzibę
PIT-8AR

Formularz PIT-8AR dotyczy podatku od m.in.:

  1. wygranych i nagród (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU – wiersz 1);
  2. świadczeń otrzymywanych przez emerytów (rencistów) – byłych pracowników (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 PDOFizU – wiersz 2);
  3. innych należności, niż wymienione w wierszach 1–12 (wiersz 13)
do końca stycznia następnego roku w razie zaprzestania przez tych płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację PIT-8AR płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalnościpłatnicy mają obowiązek przesłać deklarację PIT-8AR do właściwego urzędu skarbowego – ze względu na swoją siedzibę
PIT-11Dochodów i zaliczek za dany rok podatkowy z tytułu m.in. stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiści i praw majątkowych. PIT-11 składają także płatnicy określeni w art. 35 PDOFizUdo końca lutego następnego roku, jeśli obowiązek pobierania zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy określeni m.in. w art. 31 i 35 PDOFizU, wystawiają PIT-11 na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku; w razie zaprzestania przez płatnika (art. 41 PDOFizU) prowadzenia działalności przed końcem lutego następnego roku, płatnik przekazuje PIT-11 w terminie do dnia zaprzestania działalnościw tym samym lutowym terminie PIT-11 należy przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania
PIT-8CDochodów z innych źródełdo końca lutego następnego rokuw tym samym lutowym terminie PIT-8C należy przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania
PIT-40W tym przypadku obowiązek sporządzenia PIT-40 ciąży na IK będących pracodawcami określonymi w art. 31 PDOFizU. Co istotne, obowiązek ten ciąży na płatnikach, jeśli pracownik złożył w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12.do końca lutego następnego roku w tym samym lutowym terminie PIT-40 należy przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności