Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 6.8.2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1054).

Do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2014 r. ­stosuje się wprowadzone nowym rozporządzeniem wzory:

  • oświadczeń składanych przez podatników PIT-­2, PIT­-2A, PIT­-3, PIT-­12;
  • deklaracji PIT­-4R, PIT-­6/PIT-­6L;
  • informacji PIT-8C, PIT-­R.

Ponadto, do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2014 r. stosuje się:

  1. wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT­-8AR) -załącznik nr 12 rozporządzenia;
  2. wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT­-11) – załącznik nr 13 rozporządzenia;
  3. wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby -fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2014 r. (IFT-1/IFT-­1R) – załącznik nr 14 do rozporządzenia.