Deklaracje i informacje płatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1.1.2015 r.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 6.8.2013 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1054).

Do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2014 r. ­stosuje się wprowadzone nowym rozporządzeniem wzory:

  • oświadczeń składanych przez podatników PIT-­2, PIT­-2A, PIT­-3, PIT-­12;
  • deklaracji PIT­-4R, PIT-­6/PIT-­6L;
  • informacji PIT-8C, PIT-­R.

Ponadto, do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) w 2014 r. stosuje się:

  1. wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 r. (PIT­-8AR) -załącznik nr 12 rozporządzenia;
  2. wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2014 r. (PIT­-11) – załącznik nr 13 rozporządzenia;
  3. wzór informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby -fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania za 2014 r. (IFT-1/IFT-­1R) – załącznik nr 14 do rozporządzenia. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności