Decyzje kadrowe ministra Ziobry dzielą sędziów

Od wtorku 9 stycznia sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka pełni funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie. Objęła ją po odwołanej kilka tygodni temu sędzi Beacie Morawiec. Ta pozwała za to do sądu ministra Ziobrę.

Sędzia Pawełczyk-Woicka będzie wcielać w życie zmiany, nad którymi m.in. sama pracowała, będąc delegowaną do resortu sprawiedliwości. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia (którego zresztą nowa prezes jest członkiem) uważa, że doszło do konfliktu interesów.

– To niewłaściwa sytuacja. Trzeba zlikwidować delegacje sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości. A ono powinno prowadzić przejrzystą, transparentną politykę kadrową. Konkursy na prezesów sądów powinny być jawne – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.

Sama sędzia konfliktu nie widzi. Podobnie jak Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za funkcjonowanie sądownictwa.

– Obejmując funkcję prezesa, sędzia zrezygnowała z delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. O żadnym konflikcie nie może być mowy – mówi wiceminister Piebiak.

Sędzia Pawełczyk-Woicka ma prawie 20-letnie doświadczenie w orzekaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym. Orzekała m.in. w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ostatnie lata kariery zawodowej spędziła w MS. Odpowiadała m.in. za opracowanie systemu losowego przydziału spraw sędziom.

Co o swojej następczyni mówi sędzia Beata Morawiec?

– Na tzw. giełdzie często padało nazwisko nowej prezes – mówi. I nie jest zdziwiona wyborem. – Ministerstwo Sprawiedliwości ma u siebie sporą rezerwę kadrową, blisko 130 etatów – podaje. Nie ukrywa satysfakcji, że urzędu nie przyjął żaden z jej sędziów. A co do nowej prezes, to ma obawy, czy poradzi sobie z organizacją pracy. Powód? – Sędzia Pawełczyk-Woicka jest sędzią rejonowym i nigdy nie była nawet przewodniczącą wydziału – argumentuje.

12 sierpnia 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości w powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów. Przepis przejściowy ustawy przewiduje, że prezesi i wiceprezesi mogą zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości bez uzasadnienia w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. —Agata Łukaszewicz
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności