Dane z ewidencji dokumentów paszportowych

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1484 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 25.7.2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o:

  • udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym – załącznik nr 1;
  • udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych, stanowiący załącznik nr 2;
  • udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1919) – chodzi o gromadzoną w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych – załącznik nr 3. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności