Dane publiczne łatwiej dostępne

Pewne problemy w udostępnianiu danych publicznych w Polsce wskazywała m.in. organizacja OECD w raporcie Open Data Review of Poland z 2015 r. Wśród uwag znalazły się m.in. stwierdzenia, że: administracja publiczna prezentuje te dane, które chce, a niekoniecznie te, których oczekują obywatele czy też brak postrzegania otwartych danych jako źródła tworzenia nowych wartości.

Na konieczność opracowania jednego dokumentu, który uporządkuje udostępnianie danych publicznych w Polsce wskazała także w 2015 r. Komisja Europejska. W raporcie Open Data Maturity in Europe 2015 – Insights into the European state of play znalazły się także zalecenia dodawania nowych funkcjonalności w portalu otwartych danych oraz zwiększenia świadomości, jakie płyną z otwartych danych wśród przedsiębiorców i zwykłych obywateli.

Za koordynację programu w Polsce odpowiedzialny jest Minister Cyfryzacji. Jak czytamy w dokumencie „Program jest skierowany do organów administracji rządowej oraz jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie nadzorowanych”. Nie wyczerpuje to jednak grupy podmiotów, które mogą i powinny się włączyć w realizację wynikających z niego zadań.

Jakie problemy zostały zidentyfikowane w tym Programie, które utrudniają pozyskiwanie danych? Według autorów dokumentu zbyt często stosowane są formaty „nieprzeszukiwane” (np. pliki PDF dla danych liczbowych); niska jakość zasobów przeznaczonych do udostępnienia czy brak odpowiednich opisów zasobów.

Autorzy podkreślają, że te problemy spotykają się z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi demokracji bezpośredniej, takimi jak budżety partycypacyjne, czy coraz większa liczba organizacji pozarządowych.

W ramach systemu udostępniania danych istnieje portal danepubliczne.gov.pl, który powstał w oparciu o ustawę z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) oraz portale lokalne: danepowarszawsku.pl, otwartygdansk.pl, wroclaw.pl/open-data, otwarte.starachowice.eu

Jakie są cele wdrażania programu? Ministerstwo Cyfryzacji stawia na wskaźniki, które da się łatwo zmierzyć, czyli zwiększenie liczby jednostek danych na portalu danepubliczne.gov.pl oraz zwiększenie liczby urzędów administracji rządowej i samorządowej, stosujących standard udostępniania danych.

W ramach podjętych już działań powołano Pełnomocników ds. otwartości danych. Takie osoby pracują już w: ministerstwach, Kancelarii Premiera i Głównym Urzędzie Statystycznym. Pełnomocnicy są odpowiedzialni m.in. za:

1) zakres i terminy udostępniania danych przez poszczególne urzędy,

2) promowanie potencjału otwartych danych, które mogą posłużyć do stworzenia różnych produktów i usług, takich jak aplikacje, infografiki.

To drugie działanie może być szczególnie przydatne dla przedsiębiorców.

Wśród zadań w ramach Programu, przewidzianych na lata 2016­2020 planowane jest także wzmocnienie pozycji portalu danepubliczne.gov.pl, który ma się stać centralnym źródłem dostępu do danych tworzonych i przechowywanych, m.in. przez:

1) organy administracji rządowej,

2) jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez te organy,

3) fundusze celowe,

4) państwowe instytuty badawcze.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych wprowadzono, np. obowiązek przygotowywania danych wg wytycznych stanowiących załącznik do Programu czy zapewnienie dostępu do danych na maksymalnym poziomie dezagregacji (podziału na jak najmniejsze, elementarne partie), chyba że w grę wchodzą ograniczenia, np. informacje prawnie chronione).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności