Dane osobowe stron w rejestrze umów

Tak, w rejestrze umów ma się znaleźć m.in. „oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron”, a więc nie ma tu żadnych wyjątków.


Dotychczas udostępnianie rejestrów umów odbywało się na podstawie przepisów FinPubU, bądź to w trybie udostępnienia na wniosek, bądź poprzez publikację rejestru umów w BIP danego podmiotu.

Artykuł 34a ust. 1 FinPubU obowiązujący od 1.7.2022 r. przewiduje jednak istnienie rejestru umów jako zbiorczego zestawienia informacji o umowach zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych. Zgodnie bowiem z art. 15 KK oraz niektórych innych ustaw, ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1.1.2022 r., z wyjątkiem art. 4, art. 6 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1.7.2022 r. A zmiana ustawy o finansach publicznych nastąpiła właśnie na mocy art. 6 nowelizacji. Tak więc obowiązek prowadzenia takiego opublikowanego rejestru będzie istniał dopiero od 1.7.2022 r.

Będzie on prowadzony w formie elektronicznej i udostępniany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej danej jednostki. Co istotne, informacje zamieszczone w rejestrze umów mają dotyczyć umów, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z art. 34a ust. 5 FinPubU w rejestrze umów zamieszcza się informacje o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł. Rejestr umów obejmuje:

  • numer umowy - o ile taki nadano;
  • datę i miejsce zawarcia umowy;
  • okres obowiązywania umowy;
  • oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • wartość przedmiotu umowy;
  • informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności