Dane o środowisku wprowadzą do baz danych inspektorzy środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1584), w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” dzieli obowiązki pomiędzy wojewódzkich inspektorów środowiska a Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ważne

Według nowego rozporządzenia Główny Inspektor będzie miał za zadanie udostępniać dane o osadach dennych w rzekach i jeziorach, ptakach, zwierzętach czy siedliskach przyrodniczych.

Wojewódzcy inspektorzy będą wprowadzać do Ekoinfonet dane o:

1) przekroczonych emisjach zanieczyszczeń do powietrza przez konkretne zakłady;

2) jakości powietrza;

3) ilości wody powierzchniowej i podziemnej pobranej przez przedsiębiorców np. na cele produkcyjne;

4) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Jeśli zakres danych przekroczy obszar jednego województwa, to danymi tymi zajmie się Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Powyższe dane muszą zostać wprowadzone w określonym terminie. W przypadku danych dotyczących wody, dane z jednego roku trzeba będzie wprowadzić do 31 maja roku następnego. Ponadto wprowadzą także dane przekazywane im np. przez zakłady, w których jest ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Te informacje będą uzupełniane 30 dni po każdym kwartale.

Rozporządzenie weszło w życie 25 października 2015 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności