Dane nie zawsze chronione

Generalny inspektor ochrony danych osobowych opublikował wyniki kontroli udostępniania przez starostwa danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków. Przeprowadzono ją od 1 lutego do maja 2016 r. w dziesięciu powiatach.

Okazało się, że część z nich bez przeszkód, jako wypis o niepełnej treści, podaje każdemu, kto w tej sprawie się do niego zwróci, numer księgi wieczystej. Powołują się przy tym na zasadę jawności informacji. Część odmawia udostępnienia numeru księgi, powołując się na ochronę danych osobowych. Tymczasem zdaniem GIODO zawarte w ewidencji informacje dotyczące właścicieli nieruchomości nie powinny być jawne dla każdej osoby, która o nie wystąpi. Rację mają zaś ci starostwie, którzy uważają, że numer księgi stanowi dane osobowe.

Według GIODO takie udostępnianie numeru niesie ryzyko. Coraz częściej dane osobowe, w tym PESEL czy wysokość zaciągniętego kredytu, pozyskane za pomocą internetowej przeglądarki ksiąg wieczystych służą do profilowania osób fizycznych w celach marketingowych.

To niejedyne naruszenie przepisów, jakiego się dopatrzono.

Źle przechowywano również dokumentację zawierającą dane osobowe właścicieli nieruchomości. Chodzi o orzeczenia sądowe i administracyjne, na podstawie których dokonywano zmian w ewidencji gruntów i budynków. Okazało się, że miały do niej dostęp osoby nieuprawnione. Leżały np. na otwartych regałach. Udostępniano też taką dokumentację, nie odnotowując tego faktu w stosownym rejestrze.

Nie zastosowano środków kryptograficznej ochrony danych przekazanych na nośnikach optycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wojewódzkim inspektorom nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami generalny inspektor ochrony danych osobowych wydał zalecenia dla starostw w kwestii rozszerzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

GIODO wydał także decyzje nakazujące usunięcie stwierdzonych uchybień.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności