Dalsze zawieszenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców oraz zmiany co do przygotowania planu i zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zmiany wynikają z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493). Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
W przepisach ustawy sprecyzowano, że karty teleporady są przechowywane przez okres 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Ustawa wprowadza dalsze zawieszenie obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców w zakresie przekazywania informacji o prowadzonych harmonogramach przyjęć oraz związanych z przekazywanymi informacjami obowiązków Narodowego Funduszu Zdrowia np. publikowania przekazywanych informacji oraz powiadamiania SMS pacjentów o terminie udzielenia im świadczeń.
W postanowieniach ustawy sprecyzowano również zasady zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r. i planu finansowego na 2021 r. w sytuacji ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy zaznaczyć, że w przypadku sporządzenia zmian planu finansowego na 2020r. co do zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu oraz planu finansowego na 2021 r. nie stosuje się przepisów dotyczących opiniowania planu finansowego NFZ.
Ustawa określa również, że inne działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą być finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub z budżetu państwa.
Dodać należy, że ustawa wprowadza także zmianę dotyczącą okresu akredytacji na prowadzenie na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo polegającą na tym, że okres akredytacji, kończący się w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulega przedłużeniu na okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności