Podatnicy, którzy pomimo obowiązku nie przekażą:

  • informacji o schematach podatkowych (MDR),
  • informacji o cenach transferowych (TPR-C) i (TPR-P),
  • powiadomień w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P),
  • informacji o grupie podmiotów (CBC-R),
  • informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych
  • (FAT-1),
  • informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz
  • sprawozdań finansowych,

do właściwego organu, mogą złożyć tzw. czynny żal (na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, kks).

Jak i do kogo złożyć czynny żal

Czynny żal składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika. Można to zrobić na piśmie (w wersji papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu.

Aby ułatwić złożenie czynnego żalu, jest on dostępny jako jedna z usług w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Do skorzystania z usługi nie trzeba mieć podpisu elektronicznego, wystarczy logowanie przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną).

Ważne

Aby złożenie czynnego żalu było skuteczne, należy spełnić warunki określone w art. 16 kks, w tym podać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Ponadto złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć przekazanie właściwej informacji lub sprawozdania, bądź wykonanie innych obowiązków, które wynikają z art. 16 KKS

źródło: Ministerstwo Finansów.