Czym ma być tożsamość cyfrowa zaproponowana przez Komisję Europejską?

Zgodnie z ogłoszonym przez Komisję Europejską planem e-dowód ma być portfelem identyfikatorów cyfrowych, który będzie przechowywać dane dotyczące tożsamości oraz płatności i haseł tak by ułatwić obywatelom UE korzystanie ze stron internetowych oraz wszelkich usług zarówno świadczonych przez podmioty prywatne, jak i publiczne.

Cyfrowa tożsamość jest częścią cyfrowego kompasu Komisji na 2030 r. Zdaniem Komisji Europejskiej właśnie do 2030 r. wszystkie najważniejsze usługi publiczne powinny być dostępne online a dostęp do elektronicznej dokumentacji publicznej powinien być powszechny oraz ponad 80% obywateli powinno korzystać z identyfikacji elektronicznej.

Wiele osób mogło przeoczyć wejście we wrześniu 2018 r. rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS), który jest kluczowy dla tego jak państwa członkowskie będą korzystać z tożsamości cyfrowej. Obecnie około 60% Europejczyków korzysta z tego systemu.

RODO oraz eIDAS, są kluczowe by ochronić prywatność użytkowników przy jednoczesnym ułatwieniu dokonywania transakcji transgranicznych przy pomocy tożsamości cyfrowej. Przed wprowadzeniem ww. rozporządzeń przeprowadzono wiele zmian w prawie, które miały na celu ujednolicenie identyfikacji cyfrowej, podpisów elektronicznych czy organizacji transakcyjnych. Komisja wezwała państwa członkowskiego by do września 2022 r. ustanowiły wspólny zestaw narzędzi i podjęły niezbędne prace przygotowawcze.

Obecnie państwa członkowskie wprowadzają rozwiązania krajowe, które przypominają założenia cyfrowej tożsamości. Jednak nie ma obowiązku by były interoperacyjne. Aplikacja, w której będzie przechowywana nasza tożsamość cyfrowa będzie miała szansę na popularność jeśli spełni trzy podstawowe warunki: będzie niezawodną, bezpieczną i chroniącą dane osobowe. Przedstawione przez Komisję założenia mówią, że korzystanie z aplikacji będzie powiązane z uwierzytelnieniem biometrycznym.

Projekt aplikacji przewiduje, że będzie możliwe powiązanie aplikacji z kartami płatniczymi. Co potencjalnie mogłyby stanowić konkurencję dla takich platform płatniczych jak Google, Apple czy Samsung. Posiadanie jednej aplikacji, w której zarówno będą zawarte oficjalne dokumenty jak i karty płatnicze będzie wielkim ułatwieniem przy wielu codziennych czynnościach jak np. wynajmowanie samochodu czy wejście na pokład samolotu.

Jest to nie tylko temat, któremu warto się przyglądać w celach prywatnych. Przewiduje się, że rynek, który będzie powiązany z eIDAS oraz cyfrową tożsamością będzie wart ponad 2,2 miliarda euro. W związku z zasadą privacy by desing na tym rynku musi się również znaleźć miejsce dla specjalistów od prywatności i ochrony danych osobowych.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_2663

https://iapp.org/news/a/notes-from-the-iapp-europe-managing-director-4-june-2021/
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności