Czy wynagrodzenie dla członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej jest wolne od podatku (interpretacja KIS)

Rozstrzygnięcie w tym zakresie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.5.2018 r. (0112-KDIL3-3.4011.113.2018.1.MM).

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, z jakim rodzaju przychodu mamy w tym przypadku do czynienia. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody:

1) otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (art. 13 pkt 5 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm., dalej: PDOFizU);

2) m.in. z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (art. 13 pkt 6 PDOFizU).

Dyrektor KIS uznał, że w tym przypadku wynagrodzenie otrzymywane przez członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w jej posiedzeniach należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, o których mowa w art. 13 pkt 6 PDOFizU.

Jest to ważne, ponieważ zwolnieniem od podatku dochodowego objęto diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 PDOFizU).

A zatem: „Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 [PDOFizU] znajduje zastosowanie jedynie w przypadku przychodów określonych w art. 13 pkt 5 [PDOFizU], w związku z czym przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 [PDOFizU], w tym przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, nie korzystają z [tego] zwolnienia.” [uzupełnienia autora].

Gmina powinna w tym przypadku potrącić zaliczki na podatek od tego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 41 PDOFizU, a także odprowadzić te zaliczki i sporządzić imienne informacje PIT-11 zgodnie z art. 42 PDOFizU.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności