Czy trzeba czekać aż prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyda decyzję?

Spółdzielnia Mieszkaniowa wniosła do WSA skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodziło o nałożenie kary pieniężnej w sprawie niewypełniania lub niestosowania warunków udostępniania nieruchomości lub infrastruktury telekomunikacyjnej. Sąd oddalił tę skargę argumentując, że nie dopatrzył się bezczynności prezesa UKE.

Sąd podkreślił, że Prezes UKE wydał decyzję w terminie przez siebie wskazanym, a ponadto miał podstawy do przedłużenia terminu rozpoznania sprawy (stosowne przesłanki można było znaleźć w aktach sprawy), żeby ustalić stan faktyczny ponad wszelką wątpliwość. Ponadto, jak podkreślił WSA w Warszawie w ustnym uzasadnieniu orzeczenia, po stronie spółdzielni nie wystąpiły żadne negatywne skutki z powodu przedłużenia postępowania przez Prezesa UKE.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności