Czy termin aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami zostanie przesunięty?

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów (art. 35 ust. 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach; t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Tym samym uchwalenie planu wojewódzkiego przed krajowym mogłoby skutkować koniecznością dokonania kolejnej aktualizacji planu wojewódzkiego w zakresie dostosowania go do planu krajowego.

Powyższe nie oznacza jednak, iż procedura przyjmowania obu tych planów nie może odbywać się równolegle. W pracach nad Krajowym Planem Gospodarki Odpadami uczestniczą bowiem przedstawiciele samorządu województwa, którzy na bieżąco informowani są o stanie prac. Tym samym w poszczególnych województwach już w chwili obecnej można prowadzić np. działania konsultacyjne związane z nowymi planami wojewódzkimi. Umożliwienie zainteresowanym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, znacząco przyspieszy późniejszej działania proceduralne przewidziane przepisami prawa.

Ustawodawca nie przewidział żadnych sankcji za niedochowanie ustawowego terminu aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności