W Polsce jest ponad 1500 ulic i placów, których nazwy przypominają czasy PRL. Może się to jednak zmienić już niebawem, bowiem senatorowie PiS przygotowali projekt ustawy, zgodnie z którym nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów (…) nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny . Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Niewłaściwą nazwę budowli, obiektu lub urządzenia użyteczności publicznej będzie mógł unieważnić wojewoda. Samorządy na zmianę będą mieć 2 lata.