Zdaniem Ministra Środowiska w przypadku, w którym istnieje zagrożenie życia ludzkiego, działania grup poszukiwawczych z psami ratowniczymi mogą być realizowane zarówno w lasach, jak i na terenie parków narodowych bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń dotyczących odstępstw od obowiązujących zakazów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Środowiska w sprawie pracy oraz treningów psów ratowniczych wykorzystywanych m.in.w poszukiwaniach osób zaginionych. Przepisy bowiem nie pozwalają na pracę i trening tych psów w lesie, pozwalają jedynie na pracę luzem psa myśliwskiego. Pozostaje więc to w jawnej sprzeczności z działaniami grup poszukiwawczo-ratowniczych, których najwyższym celem jest ratowanie życia i zdrowia zaginionej osoby.

Minister Środowiska w odpowiedzi wskazał, iż istnieją enumeratywnie wskazane wyjątki od powyższego zakazu, wynikające m.in.:

– art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.),

– art. 15 ust. 6 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.),

– art. 26 ust. 1 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks kamy (.tj. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).

Konieczne jednak jest kompleksowe uregulowanie powyżej kwestii, które będzie miało miejsca podczas najbliższych prace legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody.