Czy pies ratowniczy może pracować w lesie?

Zdaniem Ministra Środowiska w przypadku, w którym istnieje zagrożenie życia ludzkiego, działania grup poszukiwawczych z psami ratowniczymi mogą być realizowane zarówno w lasach, jak i na terenie parków narodowych bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń dotyczących odstępstw od obowiązujących zakazów.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Środowiska w sprawie pracy oraz treningów psów ratowniczych wykorzystywanych m.in.w poszukiwaniach osób zaginionych. Przepisy bowiem nie pozwalają na pracę i trening tych psów w lesie, pozwalają jedynie na pracę luzem psa myśliwskiego. Pozostaje więc to w jawnej sprzeczności z działaniami grup poszukiwawczo-ratowniczych, których najwyższym celem jest ratowanie życia i zdrowia zaginionej osoby.

Minister Środowiska w odpowiedzi wskazał, iż istnieją enumeratywnie wskazane wyjątki od powyższego zakazu, wynikające m.in.:

- art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2168 ze zm.),

- art. 15 ust. 6 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.),

- art. 26 ust. 1 ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks kamy (.tj. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).

Konieczne jednak jest kompleksowe uregulowanie powyżej kwestii, które będzie miało miejsca podczas najbliższych prace legislacyjnych nad nowelizacją ustawy z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 ze zm.) czy zmianami w ustawie o ochronie przyrody.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności