Czy osoba eksmitowana może stracić prawo do lokalu socjalnego?

W sytuacji, gdy powodem eksmisji jest przemoc w rodzinie lub m.in. uporczywe naruszanie porządku domowego albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku osoba eksmitowana traci prawo do lokalu socjalnego.

W pierwszej instancji Sąd Rejonowy, na wniosek powoda G.P., nakazał pozwanemu mężczyźnie J. H. opuszczenie lokalu mieszkalnego. Sąd uwzględnił powództwo i nakazał mężczyźnie opuszczenie lokalu, jednak przyznał jednocześnie uprawnienie do lokalu socjalnego oraz nakazał wstrzymanie eksmisji do czasu złożenia przez gminę J.H. propozycji zawarcia umowy najmu.

Powód zaskarżył wyrok w części przyznającej pozwanemu prawo do lokalu socjalnego oraz nakazującej wstrzymanie eksmisji. Sąd Okręgowy przychylił się do zarzutów podniesionych w apelacji od wyroku Sądu Rejonowego (I C 1590/14).

Zdaniem Sądu Okręgowego mężczyzna uporczywie naruszał mir domowy:

– nie dbał o swój pokój,

– w wyniku zaniedbań higienicznych zalęgły się tam pluskwy.

Ponadto, pozwany często nadużywa alkoholu, a pod jego wpływem staje się agresywny i kłóci się z ojcem powoda. To nie wszystko: będąc nietrzeźwym, zapala w pokoju świecę, nie dba o media, zalega z opłatami za nie, gubi klucze i zostawia mieszkanie otwarte. Wreszcie - przyprowadza do mieszkania nietrzeźwych kolegów, a sąsiedzi widzieli go, leżącego na schodach.

Ważne

Sąd Okręgowy w Kaliszu ocenił, że "takie zachowanie pozwanego stanowi wykroczenie rażące i uporczywe przeciwko porządkowi domowemu. Okoliczność, że nie odnotowano interwencji policji nie zmienia tej oceny."

W tej sytuacji SO podniósł, że na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.) nie stosuje się art. 14 i 16 tej ustawy (o obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego), gdy powodem eksmisji jest przemoc w rodzinie lub m.in. uporczywe naruszanie porządku domowego albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.

Z tych powodów, zdaniem SO w Kaliszu, pozwanemu nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego, gdyż w przeciwnym razie takie zachowanie byłoby promowane, co nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności