Czy nowelizacja ustawy – Prawo geologiczne i górnicze wreszcie usunęła lukę prawną?

1.4.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 566). Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nowela wprowadza dwie ważne zmiany:

1. Zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona.

2. W przepisie stanowiącym o zachowaniu ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów nowelizacja zastępuje sformułowanie „udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy”, zwrotem „udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych”. Zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania poprzedniego ustawowego zapisu. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po 1.1.2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności