Proponowane zmiany są ściśle związane ze zniesieniem od 1.5.2016 r. zezwoleń na nabywanie lasów przez obywateli Unii Europejskiej. Nowela ma zapobiec wykupowi polskich lasów.

Rząd chce ograniczyć obrót lasami, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi. Obecnie w przypadku lasów prywatnych takich ograniczeń nie ma. Proponowane rozwiązania wzmacniają pozycję Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zyskuje ono prawo pierwokupu i wykupu.

Przykład
Prywatny właściciel będzie sprzedawał las dwuetapowo. Najpierw zostanie zawarta wstępna umowa u notariusza, a następnie o transakcji zostaną zawiadomione Lady Państwowe. Jeżeli w ciągu miesiąca Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży, jeśli zaś będą zainteresowane lasem – to im będzie przysługiwało prawo zakupu lasu. Jeśli nabycie lasu będzie następowało na podstawie innej umowy niż sprzedaż (np. na podstawie darowizny), Lasy Państwowe będą mogły złożyć oświadczenie o nabyciu, korzystając z prawa wykupu.