PROBLEM. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała niemałą panikę wśród klientów touroperatorów. Ostatnio zwłaszcza osoby z wykupioną wycieczką do Włoch zaczęły zgłaszać się do biur podróży z żądaniem rozwiązania umowy. Jako przesłankę podają art. 47 ust. 4 ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548), umożliwiający bezkosztowe odwołanie wyjazdu w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie. Aby tak się stało, muszą być jednak spełnione łącznie trzy przesłanki – wyjaśnia nam resort rozwoju w stanowisku przygotowanym w odpowiedzi na pytania DGP.