Czy każdy zadrzewiony teren jest użytkiem leśnym?

Jeżeli las zajmuje mniejszą powierzchnię niż 0,10 ha, nie podlega ochronie ustawowej. Dopiero gdy jest ona większa, każda budowa wymaga uprzedniej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Uznanie za grunt leśny działki o powierzchni mniejszej od ustawowego minimum doprowadziłoby do naruszenia przepisów ustawowych (wyr. WSA w Krakowie, II SA/Kr 320/16).

W przedmiotowej sprawie las rosnący na działce miał powierzchnię 0,08 ha. Mimo to organ uznał, że działka stanowi użytek leśny i odmówił ustalenia warunków zabudowy. Również SKO w Krakowie odmówiło stwierdzenia nieważności tej decyzji. Powołało się na dane z ewidencji gruntów i budynków, z których wynika, że w skład działki wchodzi las, który razem z zalesionymi sąsiednimi działkami przekracza już ustawowe 0,10 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta również zdecydowana część działki stanowi las.

Inwestorzy argumentowali, że teren, na którym miały powstać domy, liczy 852 m2, a do uznania gruntu za leśny musi mieć co najmniej 1000 m2.

Ważne
Sąd analizując argumentację skarżących uznał, że nie ma znaczenia wpis w ewidencji gruntów, ponieważ ustawodawca uzależnia uznanie za grunt leśny od powierzchni lasu. Granicę 0,10 ha wyznaczają przepisy ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U z 2015 r., poz 909 ze zm.). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności